Doç. Dr. Alper UÇAK

Bahçelievler MEDICANA Hastanesinde Çalışmaktadır.
Doç. Dr. Alper UÇAK

ÖZGEÇMİŞ

1992-1998

ANK./GATA Askeri Tıp Fakültesini bitirdi.

2001-2006

İST./GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlığını tamamladı.

2006-2008

İstanbul Kasımpaşa Askeri hastanesinde uzman tabip olarak çalıştı.

2008-2012

Kurumun açtığı Yardımcı Doçentlik sınavını kazanarak İST./GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde öğretim üyesi kadrosunda başasistanlık görevini icra etti.
2012 yılında Doçentlik ünvanını aldıktan 1 yıl sonra Klinik Şefliği görevine başladım. Görevim esnasında tez yönetimi, uzmanlık sınavlarında jüri başkanlığı ve üyeliği, yardımcı doçentlik sınavlarında jüri başkanlığı ve üyeliği görevlerini icra ettim. Yurtiçi ve yurt dışında sunulmak üzere gerek konuşmacı olarak seminer ve gerekse sözel ve poster içerikli bilimsel çalışmaları sunmak üzere faaliyetlerde bulundum. Branşımla ilgili basılı yerli kitaplarda bölüm yazarlığı ve yabancı kitaplarda bölüm çevirisi yaptım. Branşımla ilgili açık kalp ameliyatları (koroner baypas, kapak cerrahisi, ASD, VSD vb.), periferik arter hastalığı cerrahisi, periferik arter hastalığında endovasküler tedaviler (EVAR, TEVAR, Periferik Stent , Balon Tedavileri), karotis cerrahisi, Venöz hastalıklarda gelişmiş tedavi yöntemleri ( endovenöz lazer, radyofrekans) ve skleroterapi tedavileri tecrübe edindiğim sahalar içerisindedir.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELIK

1. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
2. European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS)
3. The Cardiothoracic Surgery Network (CTSNET)
4. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (UVCD)
5. Fleboloji Derneği

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI VE ÇEVİRİSİ

1. Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı – ‘‘Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ’’ konulu bölüm yazarlığı (Editör: Mustafa Paç, Nobel Tıp Kitabevi, 2013)
2. Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon Kitabı – ‘‘Periferik Vasküler Hastalıklar Ve Rehabilitasyon’’ konulu bölüm yazarlığı. (Editör: Mehmet Uzun, İstanbul Tıp Kitabevi, Baskı yılı:2014 )
3. Temel Aile Hekimliği Kitabı – ‘‘Postflebitik Sendrom’’ konulu bölüm yazarlığı. (Editör:Doç. Dr. Ümit AYDOĞAN, Prof. Dr. Bayram KOÇ, Baskı yılı: 2016)
4. Damar Cerrahisinde Anatomik Erişimler Kitabı – ‘‘Batın Bölgesi’nin Damarları ’’ konulu bölüm çevirmenliği. (Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Serap Aykut Aka, Op. Dr. Murat Sargın, Dünya Tıp Kitabevi, Basım Yılı: 2016)
5. Cecil Essentials of Medicine Kitabı – ‘‘Diğer Kardiyak Konular ’’ bölüm çevirmenliği. (Çeviri Editörü: Serhat Ünal, Güneş Tıp Kitabevi, Bölüm 11, S: 145-158, Basım Yılı: 2016)
6. Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi Kitabı – ‘‘Vertebro-Baziler Arter Sistemi Hastalıkları’’ konulu bölüm yazarlığı. (Editör: Onur Selçuk Göksel, Selen Yayıncılık, S:106-140, Baskı yılı:2016)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Us MH, Sungun M, Sanioglu S, Pocan S, Cebeci BS, Ogus T, Ucak A, Guler A. A retrospective comparison of bovine pericardium and polytetrafluoroethylene patch for closure of ventricular septal defects. The J of Int Med Res. 2004 Mar-Apr;32(2):218-21.
2. Inan BK, Ucak A, Sacar M, Guler A, Us MH, YilmazAT. Videoendoscopic retroperitoneal lumbar sympathectomy for selected cases: A new technique. The Nig J Surg Res 2006;(8):86-90
3. Hulusi M, Ozbek C, Basaran M, Ucak A, Sanioglu S, Arslan Y, Ogus T, Kaya KZ, Yilmaz AT. Is saphenofemoral junction reconstruction necessary during stripping of the saphanous vein? Surgery. 2006 May;139(5):640-5.
4. Kurtoglu T, Sacar M, Inan BK, Duver MH, Guler A, Ucak A, Us MH, Yılmaz AT. Erdosteine ameliorates lung injury induced by transient aortic occlusion in rats. Cardiovasc J of Africa 2007 Nov-Dec;18(6):367-370.
5. Sacar M, Kurtoglu T, Duver H, Inan BK, Guler A, Ucak A, Us MH, YilmazAT. Surgical removal of a pacemaker lead causing infective endocarditis: A case report. Trends Biomater Artif Organs; 2007;20(2):127-130.
6. Sacar M, Tulukoglu E, Ucak A ,Guler A, Yilmaz AT. Inferior mesenteric artery aneurysm combined with renal artery stenosis in a patient with neurofibromatosis. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther. 2006 Sep;18(3):217-20.
7. Inan K, Goksel OS, Ucak A, Temizkan V, Karaca K, Ugur M, Arslan G, Us M, Yılmaz AT. Thoracic endoscopic surgery for hyperhidrosis: comparison of different techniques. Thorac Cardiov Surg. 2008 Jun;56(4);210-3.
8. Basaran M, Kocailik A, Ozbek C, Ucak A, Kafali E, Us M. Comparison of 3 different incisions used for atrial-septal defect closure. Heart Surg Forum. 2008;11(5):E290-4.
9. Sacar S, Sacar M, Aybek H, Turgut H, Onem G, Cevahir N, Teke Z, Kaleli I, Guler A, Ucak A, Baltalarli A. Comparison of the therapeutic efficacy of linezolid and vancomycin and correlation of serum and tissue malondialdehyde and myeloperoxidase in an experimental mediastinitis model. J Surg Res. 2009;152:89-95.
10. Kocailik A, Basaran M, Ugurlucan M, Ozbek C, Kafali E, Yerebakan C, Selimoglu O, Banach M, Ucak A, Ogus TN, Us M. Papaverine solution improves preservation of saphenous vein grafts used during cardiac surgery. Acta Cardiol. 2008 Aug;63(4):445-9.
11. Ucak A , Inan BK, Us MH, Yilmaz AT. Repair of ascending aortic aneurysm in a patient with lipomatous hypertrophy of the interatrial septum. The Anatolian Journal of Cardiology 2008 Feb;8(1):89-90.
12. Goksel OS, Inan K, Ucak A, Temizkan V, Tatar T, Sahin S, Us MH, Yilmaz AT. Posterior pericardial ascending-to-descending aortic bypass through median sternotomy. J Card Surg. 2008 Sep-Oct;23(5):515-8.
13. Goksel OS, Inan K, Tatar T, Ucak A, Arslan G, Us MH, Yilmaz AT. Mitral valve replacement with bileaflet preservation for complex annular calcification. The Heart Surg For. 2008;11(1): E1-3
14. Ucak A, Goksel OS, Inan K, Tatar T, Özelçi A, Us M, Yılmaz AT. Prosthetic aortic valve endocarditis due to Stenotrophomonas maltophilia complicated by subannular abscess Acta Chir Belg 2008 Mar-Apr;108(2):258-260
15. Goksel OS, Ucak A, Inan K, Us MH, Yilmaz AT. An Alternative patch repair technique during valve replacement for native valve endocarditis. J Card Surg. 2008 Mar-Apr;23(2):150-1.
16. Inan K, Ucak A, Goksel OS, Temizkan V, Ugur M, Ulusoy E, Us MH, Yılmaz AT. Fibroelastoma of the posterior mitral leaflet. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2008;9:310-11.
17. Ucak A, Inan K, Onan B, Temizkan V, Kilicaslan F, Yilmaz AT. Left sinus of valsalva aneurysm in an adult with congenital unicuspid aortic valve. Int J Cardiol. 2009 Apr 1. doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.039
18. Güler A, Ucak A, Başaran M, Ozen Y, Us MH, Yilmaz AT. Pulsatile thoracal mass: a rare case of large left ventricular pseudoaneurysm. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 Mar;15(2):198-200. Turkish.
19. Inan BK, Ucak A, Gullu AU, Temizkan V, Ugur M, Yilmaz AT. Left main coronary artery and supravalvular aortic stenosis in adult: treatment with ostial patchplasty and modified Brom Procedure. J Card Surg 2009;24:299-300
20. Inan K, Ucak A, Gullu AU, Yilmaz AT. Iliac arterial intussusception from an aortic endoclamp catheter. Ann Thorac Surg 2009 Jul;88(1):262-3.
21. Ucak A, Inan K, Onan B, Suleymanoglu S, Temizkan V, Yilmaz AT. Interrupted aortic arch associated with aortopulmonary window in a 20 year-old young adult. Int J Cardiol. 2009 Jun 20. doi:10.1016/j.ijcard.2009.06.007
22. Ucak A, Inan K, Onan B, Yilmaz AT. Resection of intrapericardial hibernoma associated with constrictive pericarditis. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2009 Oct;9(4):717-9.
23. Inan K, Ucak A, Temizkan V, Ak K, Sen H, Yilmaz AT. Pulmonary vascular protective mechanisms in adult patients with an ısolated large ventricular septal defect: A 21-Year experience. J Card Surg 2009 Nov-Dec;24(6):742-7.
24. Ucak A, Inan K, Onan B, Temizkan V, Alp I, Yilmaz AT. Free-floating tumor thrombus in the left atrium associated with non-small cell lung cancer. J Card Surg 2009 Nov-Dec;24(6):686-9.
25. Inan K, Ucak A, Onan B, Hastaoglu O, Temizkan V, Yilmaz AT. Combined surgical approach to multiple giant coronary artery aneurysms. Heart Surg Forum. 2009 Oct;12(5):E294-6.
26. Inan K, Ucak A, Onan B, Temizkan V, Ugur M, Yilmaz AT. Bilateral renal artery occlusion due to intraoperative retrograde migration of an abdominal aortic aneurysm endograft. J Vasc Surg. 2010 Mar;51(3):720-4.
27. Inan K, Ucak A, Onan B, Tamtekin B, Temizkan V, Yilmaz AT. Posterior root enlargement for aortic valve replacement associated with unexpected anomalous right coronary artery. J Card Surg. 2010 Jan-Feb;25(1):92-5.
28. Us MH, Başaran M, Yılmaz M, Ucak A, Güler A, Yılmaz AT. Successful surgical treatment of bilateral iliac artery aneurysm. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1):64-66
29. Inan K, Ucak A, Onan B, Hastaoglu O, Ugur M, Yilmaz AT. Reinfusion of blood within aneurysm sac: a simple method of ıntraoperative blood conservation in elective abdominal aortic surgery. Ann Vasc Surg. 2010 Apr;24(3):423-5.
30. Temizkan V, Onan B, Inan K, Ucak A, Yilmaz AT. Hemorrhage ınto a pericardial cyst and associated right ventricular compression after blunt chest trauma. Ann Thorac Surg 2010;89:1292–5
31. Ucak A, Onan B, Inan BK, Temizkan V, Ugur M, Yilmaz AT. Hybrid repair of an acute type B Dissection with subclavian-to-subclavian bypass and stent-grafting. J Card Surg. 2010 May;25(3):336-9.
32. Ucak A, Onan B, Inan K, Karaca OG, Ugur M, Yilmaz AT. Detachment of an annular patch following the Manougian procedure. J Card Surg 2010 May;25(3):291-2.
33. Güler A, Sahin MA, Ucak A, Onan B, Inan K, Oztaş E, Arslan S, Uysal B, Demirkiliç U, Tatar H. Protective effects of angiotensin II type-1 receptor blockade with olmesartan on spinal cord ischemia-reperfusion injury: an experimental study on rats. Ann Vasc Surg. 2010 Aug;24(6):801-8.
34. Ucak A, Onan B, Inan K, Ugur M, Kucukodacı Z, Yilmaz AT. Endocardial fibroelastosis of the right ventricle and tricuspid valve in a young adult with Behcet’s Disease. J Card Surg. 2010 May;25(3):347-9.
35. Ucak A, Onan B, Guler A, Sahin MA, Kilickaya O, Oztas E, Uysal B, Arslan S, Yılmaz AT. Rosuvastatin, a new generation 3-Hydroy-3-Methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor, reduces ischemia-reperfusion-induced spinal cord tissue injury on rats. Annals of Vascular Surgery 2011. DOI information:10.1016/j.avsg.2011.02.024.
36. Ucak A, Onan B, Sen H, Selcuk I, Turan A, Yilmaz AT. The effects of Gabapentin on acute and chronic postoperative pain after coronary artery bypass graft surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2011 Jan 11. DOİ:10.1053/j.jvca.2010.11.017.
37. Veysel Temizkan, Murat Uğur, Şahin Şenay, Ucak A, Ahmet Turan Yılmaz. Erken dönem endovasküler girişimin travmatik vasküler yaralanmaların sonucuna etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ocak;21(1):063-068
38. Murat Uğur, İbrahim Alp, Veysel Temizkan, Ucak A, Ahmet Turan Yılmaz. Kronik venöz yetmezlik ile bulgu veren kronik arteriyovenöz fistül. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Nisan;21(2):542-543.
39. Veysel Temizkan, Murat Uğur, Ucak A, Ahmet Turan Yılmaz. Sağ ventrikül çıkım yolunun cerrahi tedavisinde perikardiyal neosinüs oluşturulması: Orta dönem sonuçlarımız. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ekim;21(4):892-897.
40. Murat Uğur, Veysel Temizkan, Ucak A, Ahmet Turan Yılmaz. Akut karotis arter stent içi tıkanıklığın cerrahi tedavi ile tamamen iyileşmesi: Hibrid ameliyathane avantajı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ekim;21(4):1090-1093.
41. Veysel Temizkan, Murat Uğur, İbrahim Alp, Ucak A, Ahmet Turan Yılmaz. Sekonder aortoenterik fistül. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Ekim;21(4):1150-1151.
42. Ucak A, Veysel Temizkan, Gökhan İnangil. Splenik arter anevrizmalarında endovasküler yöntemler. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2014 Ocak;22(1):217-218.
43. Ucak A, Veysel Temizkan, Gökhan İnangil. Supravalvar aort stenozunda koroner arter patolojileri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2014 Ocak;22(1):219-220.
44. Murat Uğur, Ucak A, Veysel Temizkan, Ahmet Turan Yılmaz. Dev aort anevrizmasının endovasküler tamirinde alternatif kateterizasyon tekniği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2014 Nisan;22(2):400-402.
45. Ucak A, Arif Selçuk, Ahmet Ertürk Yedekçi. Kardiyak tamponad öntanısında direkt akciğer grafisinin yeri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2014 Nisan;22(2):478.
46. Ucak A, Inangil G, Selcuk A, Temizkan V. Reply to the editor. Coronary-coronary radial artery conduit to solve the problem of coronary artery aneurysms. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 May;147(5):1723. doi: 10.1016/j.jtcvs.2014.02.018. No abstract available.
47. Ucak A, Inangil G, Selcuk A, Temizkan V. Various surgical approaches to coronary artery aneurysm. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Apr;147(4):1434-5. doi: 10.1016/j.jtcvs.2013.10.081. Epub 2013 Dec 31. No abstract available.
48. Temizkan V, Ugur M, Arslan G, Alp I, Yedekci E, Ucak A, Yilmaz AT. Comparison of conventional technique and ultrasonographic mapping in saphenous vein harvesting. Heart Surg Forum. 2013 Oct;16(5):E248-51. doi: 10.1532/HSF98.2013134.
49. Ugur M, Alp I, Arslan G, Temizkan V, Ucak A, Yilmaz AT. Four different strategies for repair of aortic coarctation accompanied by cardiac lesions. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2013 Sep;17(3):467-71. doi: 10.1093/icvts/ivt242. Epub 2013 Jun 5.
50. Temizkan V, Ugur M, Alp I, Ucak A, Yilmaz AT. Long-term results of the single-patch repair technique for sinus venosus atrial septal defects. Heart Surg Forum. 2013 Apr;16(2):E85-8. doi: 10.1532/HSF98.20121102.
51. Temizkan V, Ugur M, Alp I, Ucak A, Yedekci E, Yilmaz AT. Coronary Artery Bypass Grafting following Simultaneous Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm and Peripheral Arterial Disease. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Mar 26. [Epub ahead of print]
52. Temizkan V, Arslan G, Ugur M, Alp I, Yedekci E, Ucak A, Tas D, Yilmaz AT. Reversed C sternotomy versus conventional sternotomy in cardiac surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Apr;61(3):209-14. doi: 10.1055/s-0032-1333203. Epub 2013 Jan 23.
53. Yilmaz AT, Senay S, Ucak A. Minimally invasive hybrid treatment of acute type I aortic dissection: a single-stage technique without circulatory arrest. Tex Heart Inst J. 2012;39(3):405-7.
54. Ucak A, Onan B, Yilmaz AT. Resection for progressively growing giant hemangioma of anterior abdominal wall. Acta Chir Belg. 2012 May-Jun;112(3):229-31.
55. Veysel Temizkan, Murat Ugur, Gokhan Arslan, Ucak A, Arif Selcuk, Oral Oncul, Ahmet Turan Yilmaz. Complete Healing of the Diabetic Ulcerative Osteomyelitis with Atherectomy and Flexible Stent. Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), 2014; 3(3):193-196
56. Veysel Temizkan, Murat Ugur, Ucak A, Gokhan Arslan, Ahmet Turan Yilmaz. Post-Bypass Extensive Ascites due to Splanchnic Bypass and the Effectiveness of Hyperalimentation Treatment Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), 2013; 2(2):124-128.
57. Gokhan Arslan, Ibrahim Alp, Murat Ugur, Ucak A, Ahmet Turan Yilmaz. ‘’Hinge’’ Mitral Valve Repair for Active Valve Endocarditis and Long-term Follow up Transesophageal Echocardiography Study.Cardiologia Croatica 2014;9(7-8):306.
58. Ucak A, Temizkan V, Sen H, Bulut EC, Can MF, Ugur M, Selcuk A, Kucukodaci Z, Ozcan O. The effect of serum, intestinal and peritoneal visfatin levels on early diagnosis of acute mesenteric ischemia. Int Angiol. 2015 Mar 6. [Epub ahead of print]
59. Temizkan V, Ucak A, Alp I, Can MF, Arslan G, Yilmaz AT. Removal of broken catheter piece with snare device during endovascular treatment of post-traumatic brachial artery pseudo-aneurysm. Cardiovascular Journal Of Africa. Advance Online Publication, March 2015 p1-3
60. Işılak Z, Küçük U, Ucak A, Uz O, Doğan M.Ruptured mitral valve aneurysm due to infective endocarditis. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015 Jun 23. pii: jeu310
61. Ucak A, Temizkan V, Ugur M, Yedekci AE, Uz O, Selcuk A, Yilmaz AT. Comparison of primary repair and patch plasty procedure on the P wave in adult atrial septal defect closure. Cardiovasc J Afr. 2016 May 4;27:1-4. doi: 10.5830/CVJA-2016-013.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Us MH, Süngün M, Güler A, Uçak A, Duran E, Öztürk ÖY. Clinical approach to two cases with internal iliac artery traumatic aneurisms. 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstacts book s:88, 6-10 Ekim 2002, Atina/Yunanistan.
2. Us MH, Güler A, Uçak A, Süngün M, Öztürk ÖY. Surgical approach to traumatic arterio-venous fistulas. 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstacts book s:130, 6-10 Ekim 2002, Atina/Yunanistan
3. Us MH , Süngün M, Pocan S, Özkan S, Güler A, Ucak A, Öztürk ÖY. Single clamp technique in elderly patients undergoing coronary artery surgery. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstact book s: 537, 21-24 September 2003, Cluj Napoca, Romania
4. Uçak A, Güler A, Yilmaz M, Sanioğlu S, Us M, Süngün M, Yilmaz AT. Aortic transection caused by blunt trauma. 9 th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abstact book s:160, 21-24 Haziran 2004, Antalya
5. Us M, Süngün M, Sanioğlu S, Poçan S, Yilmaz M, Küçükaslan N, Uçak A, Yilmaz A. Management of adult type patent ductus arteriosus. 53rd International Congress The European Society for Cardiovascular Surgery. Abstracts for The European Society for Cardiovascular Surgery 53rd International Congress, Ljubljana, Slovenia, June 2–5, 2004, Interact CardioVasc Thorac Surg 2004;3(Suppl.1):60
6. Us MH, Yilmaz M, Sanioğlu S, Arslan Y, Küçükarslan N, Uçak A, Güler A, Yilmaz AT. Hybrid tecnique for complete revascularization in high risk patients. XVI.Annual meeting of the mediterranean association of cardiology and cardiac surgery . Bodrum 26-29 Eylül 2004. The Heart Surgery Forum. Vol.: 7, Supp.: 2, 2004, s: B32
7. Us MH, Özen Y, Uçak A, Ozbek C, Başaran M, Oguş T, Yilmaz AT. Does reimplantation of inferior mesenteric artery have a role in preventing colonic ischemia developing after surgery of abdominal aortic aneursym ? First annual congress of update on cardiology and cardiovascular surgery 29 Sept.-2 Oct. 2005 Bodrum/ Turkey. The Heart Surgery Forum. Vol.: 8, Supp.: 1, 2005. S:40
8. Us M, Cortelekoglu A, Sungun M, Pocan S, Arslan Y, Ozbek C, Ucak A, Guler A, Ugur M, Yilmaz A. Should we think once again before deciding on amputation in peripheral artery disease. The European Society for Cardiovascular Surgery 54rd International Congress, Atina/Yunanistan, 19-22 Mayıs 2005. Interact CardioVasc Thorac Surg 2005;4(Suppl.1):116
9. Uçak A, Guler A, Ulusoy RE, Ugur M, Us MH, Yilmaz AT. Freestyle stentless aortic root bioprosthesis implantation for the active infective endocarditis with abcess formation on aortic root. First annual congress of update on cardiology and cardiovascular surgery 29 Sept.-2 Oct. 2005 Bodrum/ Turkey. The Heart Surgery Forum. Vol.: 8, Supp.: 1, 2005. S:22
10. Us MH, Basaran M, Arslan Y, Ozbek C, Cortelekoglu T, Pocan S, Guler A, Ucak A, Yilmaz AT. The comparison of Y versus classical sequential venous bypass grafts: Midterm results. First annual congress of update on cardiology and cardiovascular surgery 29 Sept.-2 Oct. 2005 Bodrum/ Turkey. The Heart Surgery Forum. Vol.: 8, Supp.: 1, 2005. S:12
11. Uçak A, İnan BK, Güler A, Kurtoğlu T, Düver H, Sacar M, Aşkın G, Erden T, Us MH, Yılmaz AT. The requirement of pacemaker implantation in aortic valve replacement. Second annual congress on update in cardiology and cardıovascular surgery 20-24 september 2006 Bodrum/Turkey. The heart surgery forum. Vol.: 9, supp: 1, 2006. s:81
12. Ucak A, Inan BK, Guler A, Sacar M, Kurtoglu T, Duver H, Aygun F, Ugur M, Us MH, Yılmaz AT. Use of hyperbaric oxygen treatmet ın cerebral perfusıon disorders following coronary artery bypass graft operation: two cases. Second annual congress update on cardiology and cardiovascular surgery 20-24 september 2006 Bodrum/Turkey .The heart surgery forum. Vol: 9, supp: 1, 2006. s: 88.
13. Guler A, Inan BK, Ucak A, Basaran M, Ozen Y, Ozmen N, Kurtoglu T, Sacar M, Duver MH, Us MH, Yilmaz AT. Tranexamic acid reduces blood loss ın patients received clopidogrel before coronary artery bypass grafting. Second annual congress on update in cardiology and cardıovascular surgery 20-24 september 2006 Bodrum Turkey. The heart surgery forum. Vol.: 9, supp: 1, 2006. s:57
14. Inan BK, Guler A, Ucak A, Ozmen N, Kurtoglu T, Sacar M, Duver MH, Us MH, Yilmaz AT. Terlipressin treatment in cardiovascular intensive care unit. Second annual congress on update in cardiology and cardıovascular surgery 20-24 september 2006 Bodrum / Turkey. The heart surgery forum. Vol.: 9, supp: 1, 2006. s: 57.
15. Inan BK, Uçak A, Guler A, Us MH, Uğur M, Kurtoglu T, Sacar M, Duver H, Yilmaz AT. Air embolization in postcardiotomy patients following cardiopulmonary bypass. Second annual congress on update in cardiology and cardıovascular surgery 20-24 september 2006 Bodrum Turkey. The heart surgery forum. Vol.: 9, supp: 1, 2006. s:87.
16. Inan BK, Ucak A, Temizkan V, Ugur M, Arslan G, Alp I, Us MH, Yılmaz AT. Comparison between saphenectomy and nonendoscophic intermittant saphein incision. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, 24-28 June 2007, Poiana Brasov, Romania. Final Program s:373
17. Inan BK, Temizkan V, Ucak A, Ugur M, Alp I, Arslan G, Us MH, Yılmaz AT. Using radial artery graft as a composite-Y-graft in elective off-pump coronary revascularization. 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, 24-28 June 2007, Poiana Brasov, Romania. Final Program s:318
18. Inan BK, Ugur M, Temizkan V, Uçak A, Göksel OS, Us MH, Yılmaz AT. Surgical procedure in abdominal aortic aneurysm accompanying coronary arterial disease. Third annual congress update on cardiology and cardiovascular surgery 28 November-02 December 2007 Antalya/Turkey. The heart surgery forum. Vol:10, supp:1, 2007. s:66.
19. Inan K, Uçak A, Güler A, Göksel OS, Tatar T, Temizkan V, Ugur M, Arslan G, Alp I, Us MH, Yılmaz AT. Are the levels of heat shock protein-70 affected during extracorporeal circulation: Pump or offpump? Third annual congress update on cardiology and cardiovascular surgery 28 November-02 December 2007 Antalya/Turkey. The heart surgery forum. Vol:10, supp:1, 2007. s:30.
20. Göksel OS, Inan K, Temizkan V, Arslan G, Alp I, Uğur M, Karaca K, Özelçi A, Uçak A, Güler A, Us MH, Yılmaz AT. Results of partial sternotomy during surgery for congenital heart disease in the adult. Third annual congress update on cardiology and cardiovascular surgery 28 November-02 December 2007 Antalya Turkey. The heart surgery forum. Vol:10, supp:1, 2007. s:63.
21. İnan K, Göksel OS, Temizkan V, Erden T, Tatar T, Ucak A, Güler A, Uğur M, Alp İ, Arslan G, Us M, Yilmaz AT. Coarctation of the aorta associated with left subclavian artery aneursym. Third annual cungress update on cardiology and cardiovascular surgery 28 November-02 December 2007 Antalya Turkey. The heart surgery forum. Vol:10, supp:1, 2007. s:76.
22. İnan BK, Ucak A, Temizkan V, Uğur M, Arslan G, Alp I, Yilmaz AT. The effectiveness of reverse ‘C’ sternotomy for minimally invasive cardiac surgery. 38 th World congress on military medicine. 4-8 October, 2009. Kuala Lumpur/Malaysia. Abstract book, s:130.
23. Ucak A, Yilmaz AT, Ugur M, Arslan G, Alp I. Carotid Arter Stenting without Predilatation and Embolic Protection Devices. The 20th Annual congress of the association of thoracic and cardiovascular surgeons of Asia. 28-31 October 2010 Beijing/China. Program and abstracts, s:54
24. Ugur M, Alp I, Arslan G, Senay S, Selcuk I,Selcuk A, Temizkan V, Ucak A, Yilmaz AT. Endovascular and hybrid treatment for vascular disease; experience of a cardiovascular surgery department. 7 th annual congress of update in cardiology and cardiovascular surgery in association with TCT Mediterranean. 24 -27 March, 2011. Antalya Turkey. The heart surgery forum. Vol:14, supp:1, 2011, s: 24
25. Yılmaz AT, Senay S, Uçak A. Minimally invasive hybrid treatment of acute type 1 aortic dissection; a single stage technique for the complete repair of aortic pathology without circulatory arrest. 7 th annual congress of update in cardiology and cardiovascular surgery in association with TCT Mediterranean. 24 -27 March, 2011. Antalya Turkey. The heart surgery forum. Vol:14, supp:1, 2011, s:91

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Us MH, Ege T, Pekediz A, Süngün M, Uçak A, Duran E, Öztürk ÖY. Travmatik arteriovenöz fistüllerde cerrahi uygulamalarımız. Fleboloji Dergisi 2001;3(3):17-21
2. Süngün M, Us MH, Poçan S, Acar V, Güler A, Uçak A, Öztürk ÖY. Pulmoner arter katater komplikasyonları. Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni 2002; 10(2):106-108
3. Süngün M, Us MH, Uçak A, Güler A, Öztürk ÖY. İlizarov yöntemi uygulanan bir olguda oluşan iatrojenik femoral arter yalancı anevrizması. Medikal Network Kardiyoloji 2003;10(3):220-2
4. Küçükarslan N, Poçan S, Yılmaz M, Uçak A, Süngün M, Us MH, Arslan Y, Yılmaz AT. Hemodiyaliz için oluşturulan arteriyovenöz fistüle bağlı olarak gelişen venöz hipertansiyon ve tedavisinda dokuz yıllık deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi 2004;13(3):17-20
5. Özmen N, Demiralp E, Kardeşoğlu E, ÇelikT, Kılıçarslan F, Cebeci BS, Uçak A, Yılmaz AT, Dinçtürk M. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan orta yaş erkek hastalarda radial arter greft kullanımı; Bir yıllık takip sonuçlarımız. MN Kardiyoloji 2005;12(6):419-423.
6. Kardeşoğlu E, Demiralp E, Cebeci BS, Özmen N, Ulusoy E, Çelik T, Kılıçarslan F, Kırılmaz A, Uçak A, Yılmaz AT. Atriyal septal defektli olgularda düzeltme operasyonun P dalga dispersiyonuna erken dönem etkisi. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 2005;4(12):10-13
7. Demiralp E, Kardeşoğlu E, Cebeci BS, Us M, Özmen N, Cingözbay BY, Aparcı M, Uçak A, Yılmaz AT. Koroner Yoğun Bakım ünitelerinde ossilometrik kan basıncı ölçümünün değerlendirilmesi:intraarteryel yöntemle karşılaştırma. Hipokrat Kardiyoloji 2005;34:240-3.
8. Cingöz F, Günay C, Uçak A, Tüysüz EM, Kuralay E, Tatar H. Complete arterial revascularization in elder patients. Kosuyolu Heart Journal 2005;9(1):18-24
9. Günay C, Uçak A, Cingöz F, Bingöl H, Kuralay E. Axıllo-bıpoplıteal bypass applıcatıon ın crıtıcal leg ıschemıa. Kosuyolu Heart Journal 2005;9(1):25-28
10. Aparcı M, İnan BK, Uçak A, Isılak Z, Kardeşoğlu E, Özmen N, Cıngözbay BK, Uz Ö, Cebeci BS. Left maın coronary dısease is hıgher ın obese patıents non-st segment elevated myocardıal ınfarctıon/unstable angına pectorıs. Kosuyolu Heart Journal 2006;10(1):17-22
11. Uçak A, İnan BK, Şen H, Ugur M, Us MH, Yılmaz AT. Surgıcal management of adult subaortıc stenosıs vıa Mini-J-sternotomy: Case report. Koşuyolu Heart J 2006;10(1)23-25.
12. Uçak A. Medikal dergilere makale gönderme. Akademik Dizayn Dergisi 2007;1:16-18
13. Küçükarslan N, Süngün M, Us MH, Guler A, Ucak A, Arslan Y, Yılmaz AT. Renal transplantasyonlu bir hastada Off-pump koroner arter baypas cerrahisi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2006 Jun;6(2):193-4.
14. Uçak A, İnan BK, Erk NH. Medikal dergilere gönderilen makalelerin yayına kabulünde etkili faktörler. Akademik Dizayn Dergisi 2007;2:45-48
15. Cingoz F, Uçak A, Katrancıoğlu N, Bingöl H, Kuralay E, Demirkılıç U, Tatar H. Behçet hastalığında arteriyel tutulum ve cerrahi tedavi yaklaşımı. Yeditepe Tıp Dergisi 2007;(2):27-30.
16. Cingoz F, Uçak A, Günay C, Sarıtaş B, Bingöl H, Kuralay E, Tatar H. Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde yeni bir yaklaşım: Radial arter transpozisyonu. Yeditepe Tıp Dergisi 2007;(2):23-25.
17. Us MH, Uçak A, İnan BK, Aparcı M, Saçar M, Uğur M, Yılmaz AT. Kritik bacak iskemisinde infrapopliteal baypas deneyimlerimiz. The Anatolian Journal of Clinical Investigation 2007;1(4):231-236.
18. Uçak A, İnan BK, Güler A, Us MH, Yılmaz AT. Travmatik arterio-venöz fistül tedavisinde farklı bir cerrahi teknik: yalancı anevrizma ve venin otojen arteriyel greft ile transvenöz onarımı: bir olgu sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 2007;16(2):35-38.
19. Aparcı M, Uçak A, İnan BK, Sıldıroğlu O, Öztürk E, Kardeşoğlu E, Cebeci BS. Konstriktif perikarditte sol ventrikül arka duvar Dd/Dt’si normal bireylere göre azalmıştır. İ Ü Kardiyol Enst Derg 2008;7(1):11-14.
20. İnan BK, Uçak A, Saçar M, Uğur M, Us MH, Yılmaz AT. Vena kava inferior agenezisi, nadir bir klinik antite. Fleboloji Dergisi 2008;10(1):37-39
21. Us MH, Uçak A. Derin Venöz Yetmezlikte Kapak Onarım Teknikleri. Turkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi 2008;1(3):52-8
22. Düver MH, Saçar M, İnan BK, Kurtoğlu T, Uçak A, Güler A, Us MH, Yılmaz AT Pulmonary artery aneurysm with pulmonary valvular stenosis: A novel surgical technique. Anatol J Clin İnvest 2008;2(1):34-36.
23. Uçak A, İnan BK, Uğur M, Us MH, Yıldırım G, Yılmaz AT. Ovaryan hiperstimulasyon sendromuna bağlı geç vasküler komplikasyon: internal juguler ven trombozu. Damar Cerrahisi Derg. 2008;17:35-8.
24. Uçak A, İnan BK, Temizkan V, Şen H, Uğur M, Us MH, Yılmaz AT. Protein C ve protein s eksikliğine bağlı primer üst ekstremite venöz trombozu ve tedavi yaklaşımlarımız. Fleboloji Derg. 2008;10(2):12-14.
25. Uçak A, İnan BK, Güler A, Saçar M, Şen H, Aparcı M, Uğur M, Us MH, Yılmaz AT. Koroner baypas operasyonlarında safen ven hazırlanmasında dizüstü ve dizaltı insizyonların karşılaştırılması. Anatol J Clin İnvestig 2008;2(2):70-73.
26. Numan F, Us MH, Uçak A, Selimoğlu Ö. Derin Venöz Yetmezlikte Endovasküler Tedaviler. Turkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi 2009;2(2):59-67
27. İnan BK, Yavuz C, Temizkan V, Uçak A, Uğur M, Yılmaz AT. Migrate olan periferik vasküler stentin cerrahi olarak çıkarılması. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):106-107.
28. İnan BK, Uçak A, , Güler A, Ugur M, Temizkan V, Yılmaz AT. Mitral kapak replasmanı sonrası sitalopram nedenli ciddi hiponatremi. Medikal Network Kardiyoloji 2009;16(4):276-279.
29. Hastaoğlu İO, İnan BK, Onan B, Uçak A, Temizkan V, Yavuz C, Yılmaz AT. Ön Kolda Sefalik Ven Yüzeyelleştirilmesi: Olgu Sunumu. Anatol J Clin Investig 2010:4(4):210-211
30. Uğur M, Güler A, Uçak A, İnan BK, Yılmaz AT. Kordal korumanın fark edilmeyen avantajı:prostetik kapak endokarditinin sınırlanması. Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 137-139.
31. Ucak A, Onan B, Alp İ, Yılmaz AT. Aksesuvar mitral papiller kasın yol açtığı ileri aort yetersizliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2010 Dec;38(8):558-61.
32. Kurtoğlu T, Saçar M, İnan BK, Güler A, Uçak A, Tulukoğlu E, Us MH, Yılmaz AT. Subklavyen arter strenozunun nadir bir nedeni:radyasyon arteriyopatisi. Anatol J Clin Investig 2011;5(1):55-56.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Us M, Pekediz A, Süngün M, Güler A, Uçak A, Öztürk Ö. Kardiyopulmoner baypas sonrası sık karşılaştığımız nörolojik komplikasyonlar. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya. Kongre Özet Kitabı, s:429
2. Us M, Yılmaz M, Süngün M, Uçak A, Güler A, Öztürk Ö. Modifiye Manouguin tekniğiyle aort kökü genişletmesi; mitral yetmezliğinin önlenmesinde etkili bir yöntem; dokuz hastada erken ve orta dönem sonuçları. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya. Kongre Özet Kitabı, s:218.
3. Us M, Süngün M, Çağlı K, Güler A , Uçak A, Öztürk Ö. Koroner arter cerrahisi uygulanan 70 yaş üstü hastalarada tek klemp tekniğinin avantajları. VII.Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 23-27 Ekim 2002 Antalya. Kongre Özet Kitabı, s:313.
4. Us MH, Arslan Y, Çörtelekoğlu AT, Özbek İC, Poçak S, Süngün M, Uçak A, Yılmaz AT. DVT tedavisinde clopidogrel ve asa kombinasyonunun yeri. XII.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 18-22 Mayıs 2005 Antalya. Bildiri ve poster özetleri kitabı. S:112
5. Uçak A, Güler A, Uğur M, Us MH, Yılmaz AT. Distal J sternotomi ile off-pump koroner arter baypas cerrahisi deneyimlerimiz. 15. TSK Askeri Tıp Kong. 31 Mayıs-02 Haziran 2006 Ankara. Kongre Kitabı s:130
6. Uçak A, Güler A, Uğur M, Özen Y, Özsoy M, Alp İ, Arslan G, Us M, Yılmaz A. Erişkin sinüs venosus tip atriyal septal defektlerde tek yama tekniği: orta dönem sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongesi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:234
7. Düver M, Saçar M, Tulukoğlu E, Güler A, Aşkın G, Uçak A, Us M, Yılmaz A. Düşük ejeksıyon fraksıyonlu hastalarda koroner arter baypas cerrahisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:241.
8. Düver M, Saçar M, Güler A, Uçak A, Kurtoğlu T, Tulukoğlu E, Uğur M, Us M, Yılmaz A. 75 Yaş Üzerinde Koroner Baypas Cerrahisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:217.
9. Tulukoğlu E, Kurtoğlu T, Saçar M, Güler A, Uçak A, Düver M, Us M, Yılmaz A. Primer hiperhidrosizin tedavisinde torakoskopik sempatektominin önemi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:218.
10. Uçak A, Güler A, Uğur M, Saçar M, Düver H, Kurtoğlu T, Aşkın G, Us M, Yılmaz A. Aort koarktasyonuna eşlik eden kardiyak malformasyon varlığında cerrahi deneyimlerimiz. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:185.
11. Saçar M, Düver M, Tulukoğlu E, Kurtoğlu T, Güler A, Uçak A, Us M, Yılmaz A. Kalp cerrahisinde arteryel kanülasyon sahalarının değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:217.
12. Saçar M, Düver M, Kurtoğlu T, Güler A, Uçak A, Uğur M, Aşkın G, Us M, Yılmaz A. Femorofemoral baypas girişimlerimiz: Erken-Orta dönem sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:183.
13. Güler A, Düver M, Saçar M, Uçak A, Kurtoğlu T, Tulukoğlu E, Uğur M, Us M, Yılmaz A. Allen testi radial arter çıkarılmasında tek başına yeterli midir? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:182.
14. Saçar M, Düver M, Tulukoğlu E, Kurtoğlu T, Güler A, Uçak A, Özen Y, Kurdal A, Us M, Yılmaz A. Kritik iskemik periferik arter hastalığında iloprost infüzyon tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:196-197.
15. Güler A, Uğur M, Uçak A, Özen Y, Kurdal A, Özsoy M, Arslan G, Alp İ, Us M, Yılmaz A. Endoventriküler anevrizma tamiri uyguladığımız 19 hastanın erken-orta dönem sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi volume:14, suppl: 2, Kasım 2006. s:216.
16. İnan K, Uçak A, Temizkan V, Güler A, Arslan G, Alp İ, Uğur M, Göksel O, Özelçi A, Us M, Yılmaz A. Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan primer arteriovenöz fistüllerde cerrahın gözlemlerine karşı renkli dopler ultrasonografinin karşılaştırılması: Erken dönem sonuçları. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya. Damar Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı vol:16, suppl:1, Mayıs 2007. s:37
17. İnan K, Uçak A, Temizkan V, Göksel O, Uğur M, Arslan G, Alp İ, Us M, Yılmaz A. Metisiline duyarsız stafilokok aureus izole edilen mediastinitlerde ilk bulgu olarak lökoklastik anjiit: Migratuar purpura. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya. Damar Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı vol:16, suppl:1, Mayıs 2007. s:121
18. İnan K, Temizkan V, Uçak A, Güler A, Arslan G, Göksel O, Tatar T, Us MH, Yılmaz A. Periferik Arter Cerrahisinde Reoperasyon Deneyimlerimiz. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya. Damar Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı vol:16, suppl:1, Mayıs 2007. s:121.
19. İnan K, Temizkan V, Uçak A, Arslan G, Alp İ, Göksel O, Tatar T, Dişli O, Us MH, Yılmaz A. Ekstraanatomik bypass uygulamalarımız. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya. Damar Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı vol:16, suppl:1, Mayıs 2007. s:120.
20. İnan K, Uçak A, Güler A, Temizkan V, Göksel O, Karaca K, Arslan G, Uğur M, Us M, Yılmaz A. Progresif büyüme gösteren karın ön duvarı hemanjiomunda cerrahi. 13.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 22-26 Mayıs 2007 Antalya. Damar Cerrahi Dergisi Kongre özel sayısı vol:16, suppl:1, Mayıs 2007. s:93.