Klasik Cerrahi

Bu yöntem modern tedaviler arasında ki en son yöntemdir. Radyofrekans ve Laser tedavilerine üstün tarafları vardır. Girişime bağlı ağrı bulgusu çok çok düşüktür.  Bu yöntem de teknik olarak LASER ve RF uygulamasına benzer. Bu tekniktede özelliğini yitirmiş kasıktan kanı geri kaçıran yüzeyel toplardamara diz veya dizaltı bölgesinden lokal anestezi altında kateter yerleştirilir. Bu kateter kasığa kadar ilerletilir ve kateter ucundan verilen özel içerikli ve vücutla uyumlu kimyasal  yapıştırıcı tüm damar içine kademeli olarak verilir.  Damarın kapanması sağlanır. Böylece özelliğini yitirmiş damar kapatılarak kanın geri kaçması engellenir. Varis ortadan kalkar. Bu işlem lokal anestezi ile olur ve hasta aynı gün evine gidebilir. Girişimin hasta üzerindeki etkileri (ağrı, yara iyileşmesi, çabuk ayağa kalkma) hem LASER, RF hemde klasik cerrahiye göre daha avantajlıdır.
Bunun yanında çoğunlukla kasıktaki kaçağa dizaltı bölgesinde yoğun varis pakeleri (yumakları) eşlik edebilir. Bu pakelerde lokal anestezi altında küçük cerrahi kesilerle çıkartılır.