Laser Tedavisi

Laser tedaviside uygulama tekniği olarak radyofrekans tedavisine benzerdir. Bu tekniktede özelliğini yitirmiş kasıktan kanı geri kaçıran yüzeyel toplardamara diz veya dizaltı bölgesinden lokal anestezi altında kateter yerleştirilir. Bu kateter kasığa kadar ilerletilir ve kateter ucundaki özel tellerden Laser enerjisi verilir. Damar içinden verilen bu enerji ile ısı oluşturularak damarın içeriden büzülmesi ve kapanması sağlanır. Böylece özelliğini yitirmiş damar kapatılarak kanın geri kaçması engellenir. Varis ortadan kalkar. Bu işlem lokal anestezi ile olur ve hasta aynı gün evine gidebilir. Girişimin hasta üzerindeki etkileri (ağrı, yara iyileşmesi, çabuk ayağa kalkma) klasik cerrahiye göre avantajlıdır.
Bunun yanında çoğunlukla kasıktaki kaçağa dizaltı bölgesinde yoğun varis pakeleri (yumakları) eşlik edebilir. Bu pakelerde lokal anestezi altında küçük cerrahi kesilerle çıkartılır.